You are hereOm Vaxholms Byggnads AB

Om Vaxholms Byggnads AB


Vaxholms Byggnads AB

Bildades 1972 och har sedan dess bedrivit byggnadsverksamhet med samma ägare. Idag har företaget ca 15 anställda. Under årens lopp har projekten varierat. Vi har gjort och gör byggnationer i alla former, från mindre renoveringsarbeten tilll större entreprenader. Idag arbetar vi nästan uteslutande med totalentreprenader. Genom åren har vi skapat ett brett kontaktnät med arkitekter, konstruktörer och underentreprenörer.
Våra kunder varierar, allt från privat till stat, kommuner samt bostadsrättsföreningar.


Affärsidé

Vår målsättning är att med kompetenta medarbetare erbjuda kunden en smidig, enkel och prisrättvis byggprocess och att vi tillsammans med kunden når fram till bästa resultat. Med vårt stora kunnande och höga kompetens inom byggverksamhet samt vårt breda kontaktnät av leverantörer och underentreprenörer är vår målsättning att finna fullständiga och långsiktiga lösningar åt kunden.